BẢN KHÔNG ÂM THANH UGK
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
3 Bản Ko Âm Thanh UGK 370 MB Link Google (Nhanh)

BẢN FULL ÂM THANH UGK
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
2 Bản Full Âm Thanh UGK 616 MB Link Google(Nhanh)


Phần mềm hỗ trợ
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Hỗ trợ download
( nên dùng )
8Mb Mediafire
2 Link Download Utraview
( nên dùng )
8Mb Mediafire
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BQT MU THĂNG LONG